4 Aralık 2017

Fotoğraflarla Eski İstanbul - Abdullah Biraderler

Abdullah Biraderler ya da "Abdullah Frères" Osmanlı'da fotoğrafçılık sanatının kurucuları olarak bilinmektedirler. Abdullah Biraderler, aslında üçü de Ermeni asıllı olan Viçen (1820–1902), Hovsep (1830–1908) ve Kevork Abdullahyan (1839–1918) kardeşlerin ticari ismidir.

1854’te Kırım harbi esnasında Alman General Moltke, yanında getirdiği kimyager Rabach’a Bayezid’de bir fotoğraf atölyesi kurdurmuştu. Üç biraderden Viçen, burada rötuş ustası olarak çalışıyordu. Sonradan din değiştirerek Müslüman olur ve Abdullah adını alır. Kardeşi Kevork ise Venedik’te sanat eğitimi görmüştür. Üç kardeş, 1858'de ülkesine dönmek isteyen Alman kimyager Rabach'ın stüdyosunu devralarak fotoğrafçılık maceralarına başlarlar. Daha sonra 1867’de bu stüdyoyu Nikola Andreomenos’a devredip Beyoğlu’nda eski Hachette Kitabevi karşısında "Abdullah Frères" adıyla meşhur dükkânlarını açtılar. Çektikleri fotoğraflar solmazlık ve dayanıklılıklarıyla tanındı.

Kardeşler fotoğrafçılık hakkında bilgilerini arttırmak için iki kere Paris'e gittiler. Abdülaziz ve II. Abdülhamit tarafından ressam-ı hazreti şehriyari (padişah hazretlerinin ressamı) unvanıyla ödüllendirilerek, önce Abdülaziz'in, sonra II. Abdülhamid'in saray fotoğrafçılığına atandılar. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Ruslarla ilişki kurdukları yolundaki bir haber üzerine bu görevlerinden alındılar. Ancak çok geçmeden suçlamalar geri alınarak fotoğraf dükkanlarına padişahın tuğrasını asmalarına yeniden izin verildi. Mısır valisinin çağrısı üzerine 9 yıl Kahire'de kaldılar. İstanbul'a döndüklerinde işleri bozuldu ve saray fotoğrafçılığını da kaybettikten sonra stüdyolarını sattılar.

Abdullah Biraderler 40 yıl boyunca İstanbul'daki insan tiplerini ve manzaraları içeren fotoğraflar çektiler. Çeşitli siyasal ve toplumsal olayları, tarihsel ve kültürel değerleri, önemli yapıları gösteren albümler hazırladılar. Zamanın Britanya kralı, Alman ve Avusturya-Macaristan imparatorları gibi devlet adamlarının ve birçok tanınmış kişinin fotoğraflarını çekmişlerdir.

1
Büyük Hendek Caddesi'nden çekilmiş Galata Kulesi. Yıllardır kule fotoğrafları için en güzel perspektif hala bu sokaktan. 
.
 Galata Tower photograph taken from Büyük Hendek Street. The most beautiful perspective for tower photos is still from this street for years.
Tour de Galata. Abdullah Biraderler (Abdullah Frères)


2
Yine Büyük Hendek Caddesi'nden çekilmiş Galata Kulesi. Sokakta çocuklar, kadınlar ve erkekler... Galata'da günlük hayat.
.
Galata Tower, which was taken from Büyük Hendek Street again. Children, women and men on the street... Daily life in Galata.
Tour de Galata. Abdullah Biraderler (Abdullah Frères)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...